IJZEREN OOGST UITGEVERS

De tekeningen van The Great War Day by Day worden in eigen beheer uitgegeven door IJzeren Oogst Uitgevers. Deze uitgeverij heeft zich tot doel gesteld alle 1598 tekeningen in boekvorm uit te geven.

Langs het gehele front in Noord-Frankrijk en België bevinden zich nog enorme hoeveelheden blindgangers in de grond. Deze omvatten behalve conventionele wapens ook chemische wapens uit de Eerste Wereldoorlog, waaronder bijvoorbeeld mosterdgas. Ieder jaar treffen boeren, maar ook vele belangstellenden blindgangers aan op hun velden, de zogenaamde “ijzeren oogst”. Naast de gevaarlijke situatie voor individuele personen vormt deze munitie ook een gevaar voor de volksgezondheid en het milieu. De vullingen zijn immers behalve hoogexplosief ook extreem giftig. Een en ander heeft tot gevolg dat grootschalige en dure bodemsaneringen nodig zijn om de munitie te verwijderen. Daarnaast is het onmogelijk om op deze gebieden huizen te bouwen vanwege de geruineerde grond.

IJzeren Oogst Uitgevers is van mening dat de geschiedenis elke keer weer opnieuw verteld moet worden. In dit geval met een reeks prentenboeken die vooral lezers in Nederland nieuwe inzichten kan geven.

WOI, The Great War, Eerste Wereldoorlog, Illustratie